Ընդհանուր պայմաններ և դրույթներ

Պայմաններ և Դրույթներ

Այս դրույթներն ու պայմանները սահմանում են «Core Is» ____-ի, այսուհետ՝ Ընկերություն, http://coreis.am/ հասցեով գործող կայքի օգտագործման վերաբերյալ ընդհանուր դրույթներն ու պայմանները: Կայքը հանդիսանում է «Core Is» ____-ի սեփականությունը։ Մուտք գործելով այս կայք Դուք ընդունում եք այս դրույթներն ու պայմանները: Խնդրում ենք չօգտվել coreis.am կայքից, եթե չեք ընդունում էջում նշված բոլոր դրույթներն ու պայմանները: Սույն պայմանների և դրույթների, գաղտնիության քաղաքականության, հրաժարման մասին ծանուցման և բոլոր համաձայնագրերի շրջանակներում ներքոհիշյալ տերմինաբանությունը օգտագործվում է հետևյալ իմաստով՝

 • «Հաճախորդ», «Դուք» և «Ձեր»՝ վերաբերում է Ձեզ՝ այն անձին, ով մուտք է գործում այս կայք և համաձայնում է Ընկերության ընդհանուր դրույթներին պայմաններին:
 • «Ընկերությունը», «Մենք», «Մեր» և «Մեզ»՝ վերաբերում է Ընկերությանը:
 • «Կողմ», «Կողմեր» կամ «Մենք» վերաբերում է և՛ Հաճախորդին, և՛ մեզ:

Վերոնշյալ հասկացությունների կամ այլ բառերի ցանկացած օգտագործում եզակի կամ հոգնակի թվով, մեծատառերով և/կամ նա կամ նրանք բառերով համարվում է փոխադարձ փոխարինելի և, հետևաբար, վերաբերելի են նույն իրողությանը։

1. Կայքում գրանցումը

Նախքան մեր ծառայություններից օգտվելը և մեր կայքից վեբինարների ձեռք բերելը Դուք պետք է գրանցվեք կայքում։ Կայքում գրանցվելիս Դուք ընտրում եք օգտանուն և գաղտնաբառ, որոնք խիստ գաղտնի են և ենթակա չեն փոխանցման որևէ երրորդ անձի: Տվյալների մուտքագրման արդյունքում ստեղծվում է օգտատիրոջ հաշիվ։ Մենք խորհուրդ ենք տալիս այլ հարթակներում չօգտագործել նույն մուտքային տվյալները: Եթե Ձեր մուտքային տվյալները գողացվել, հրապարակվել, կորել կամ Ձեր կողմից մոռացվել են, ապա Դուք պետք է էլեկտրոնային փոստի միջոցով անմիջապես տեղեկացնեք Ընկերությանը՝ Ձեր հաշիվն արգելափակելու կամ գաղտնաբառի վերանայման նպատակով:


2. «COOKIE» ֆայլեր

Մենք օգտագործում ենք «cookie» ֆայլեր: Մուտք գործելով coreis.am կայք Դուք համաձայնում եք «cookie» ֆայլերի օգտագործմանը՝ Ընկերության գաղտնիության քաղաքականությանը համապատասխան: Ինտերակտիվ կայքերից շատերն օգտագործում են «cookie» ֆայլեր, որպեսզի կարողանան հավաքագրել օգտատերերի տվյալները յուրաքանչյուր այցելության ժամանակ: «Cookie» ֆայլերն օգտագործվում են մեր կայքի կողմից՝ կայքի ֆունկցիոնալությունը ապահովելու համար, ինչպես նաև մարդկանց համար այցելությունը մեր կայք ավելի դյուրին դարձնելու նպատակով: Մեր հետ փոխկապակցված կամ գովազդատու գործընկերները ևս կարող են օգտագործել «cookie» ֆայլերր:


3. Լիցենզիա

Եթե այլ բան նախատեսված չէ, Ընկերությանը և/կամ նրա լիցենզառուներին են պատկանում coreis.am կայքի բոլոր նյութերի նկատմամբ մտավոր սեփականության իրավունքները: Մտավոր սեփականության բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Դուք կարող եք հասանելիություն ունենալ transcendde.com կայքում տեղադրված մտավոր սեփականության արդյունքներին Ձեր անձնական օգտագործման համար՝ հաշվի առնելով սույն դրույթներով և պայմաններով սահմանված սահմանափակումները: Դուք չեք կարող՝

 • coreis.am կայքից վերահրապարակել նյութեր:
 • Վաճառել, վարձակալությամբ հանձնել կայքում տեղադրված նյութերը կամ ենթալիցենզիա տրամադրել դրանց համար:
 • Վերարտադրել, կրկնօրինակել կամ պատճենել կայքում տեղադրված նյութերը։
 • Տարածել կայքում տեղադրված նյութերը։

Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում դրան ծանոթանալու ամսաթվին։ Այս կայքի որոշ բաժիններում օգտատերերին հնարավորություն է տրվում կարծիքներ և տեղեկատվություն տեղադրել և դրանցով փոխանակվել։ Ընկերությունը չի զտում, խմբագրում, հրապարակում կամ վերանայում մեկնաբանությունները՝ նախքան դրանք կայքում տեղադրելը: Մեկնաբանությունները չեն արտացոլում Ընկերության, նրա գործակալների և/կամ փոխկապակցված անձանց տեսակետները կամ կարծիքները: Մեկնաբանությունները արտացոլում են դրանք կայքում տեղադրողների տեսակետներն ու կարծիքները: Ընկերությունը պատասխանատվություն չի կրում մեկնաբանությունների համար կամ որևէ պարտքի, վնասի կամ ծախսի համար, որն առաջացել է կայքում տեղադրված մեկնաբանությունները որևէ ձևով օգտագործելու և/կամ տեղադրելու և/կամ կայքում այդ մեկնաբանությունների հայտնվելու հետևանքով։ Ընկերությունն իրավունք ունի հետևել բոլոր մեկնաբանություններին և հեռացնել ցանկացած մեկնաբանություն, որը կարող է համարվել անպատշաճ, վիրավորական կամ որը խախտում է սույն դրույթները և պայմանները: Դուք երաշխավորում և հայտարարում եք, որ.

 • իրավունք ունեք մեկնաբանություններ տեղադրել մեր կայքում և ունեք բոլոր անհրաժեշտ լիցենզիաներն ու համաձայնությունները դրա համար,
 • մեկնաբանությունները չեն խախտում մտավոր սեփականության որևէ իրավունք, ներառյալ (բայց չսահմանափակվելով), երրորդ կողմի հեղինակային իրավունքները, արտոնագրերը կամ ապրանքային նշանները,
 • մեկնաբանությունները չեն պարունակում զրպարտչական, վիրավորական, անպարկեշտ կամ որևէ այլ կերպ ապօրինի հանդիսացող նյութ, որոնք խախտում են մասնավոր կյանքի անձեռնմխելիությունը,
 • մեկնաբանությունները չեն օգտագործվի բիզնեսի խթանման կամ հաճախորդների ներգրավման կամ կամ առևտրային կամ անօրինական գործունեություն ներկայացնելու համար։

Դուք սույնով շնորհում եք Ընկերությանը ոչ բացառիկ լիցենզիա՝ օգտագործելու, վերարտադրելու, խմբագրելու և թույլատրելու այլ անձանց օգտագործել, վերարտադրել և խմբագրել Ձեր մեկնաբանությունները ցանկացած ձևով, ձևաչափով և միջոցներով:


4. Մեր կոնտենտին արվող հիպերհղումները

Հետևյալ կազմակերպությունները կարող են կատարել հղումներ մեր կայքին առանց նախնական գրավոր թույլտվության.

 • պետական մարմիններ;
 • որոնման համակարգեր;
 • լրատվական կազմակերպություններ;
 • առցանց տեղեկատուների ներկայացուցիչները կարող են հղում կատարել մեր կայքին այնպես, ինչպես նրանք հղում են կատարում ցուցարկված այլ ձեռնարկությունների կայքերին. և
 • համակարգային հավատարմագրված ձեռնարկություններ, բացառությամբ շահույթ չհետապնդող դրամահավաքների, բարեգործական կենտրոնների և բարեգործական դրամահավաք խմբերի, որոնք չեն կարող հղումներ կատարել մեր կայքին:

Այս կազմակերպությունները կարող են հղում կատարել մեր գլխավոր էջին, հրապարակումներին կամ կայքում տեղադրված այլ տեղեկատվությանը, պայմանով, որ հղումը՝ (ա) որևէ կերպ խաբուսիկ չէ. (բ) կեղծ կերպով չի ենթադրում ուղղորդող կողմի և նրա արտադրանքի և/կամ ծառայությունների հովանավորություն, հաստատում կամ հաստատում. և (գ) տեղավորվում է ուղղորդող կողմի կայքի համատեքստում: Մենք կարող ենք վերանայել և հաստատել հղումների վերաբերյալ այլ հարցումներ հետևյալ տեսակի կազմակերպություններից.

 • սպառողների և/կամ բիզնեսի տեղեկատվական հայտնի աղբյուրներ,
 • «dot.com» կայքեր,
 • միություններ կամ բարեգործական կազմակերպություններ ներկայացնող այլ խմբեր,
 • առցանց տեղեկատու դիստրիբյուտորներ,
 • ինտերնետային պորտալներ,
 • հաշվապահական, իրավաբանական և խորհրդատվական ընկերություններ,
 • կրթական հաստատություններ և առևտրային միավորումներ:

Այս կազմակերպություններից ստացված հղման հարցումները մեր կողմից կհաստատվեն, եթե. ա) հղումը անբարենպաստ տպավորություն չի ստեղծի մեր կամ մեր հավատարմագրված ձեռնարկությունների մոտ. (բ) կազմակերպության հետ կապված որևէ բացասական դեպք չի գրանցվել. (գ) գերհղման տեսանելիությունից մեզ համար օգուտը գերազանցում է Ընկերության բացակայությունը. և (դ) հղումը հրապարակված է ընդհանուր տեղեկատվական համատեքստում: Այս կազմակերպությունները կարող են հղում կատարել մեր գլխավոր էջին, քանի դեռ հղումը՝ (ա) որևէ կերպ խաբուսիկ չէ. (բ) կեղծ կերպով չի ենթադրում ուղղորդող կողմի և նրա արտադրանքի կամ ծառայությունների հովանավորություն, հաստատում կամ հաստատում. և (գ) տեղավորվում է ուղղորդող կողմի կայքի համատեքստում: Եթե Դուք վերը նշված կազմակերպություններից մեկն եք և հետաքրքրված եք մեր կայքին հղում կատարելուն, ապա պետք է տեղեկացնեք մեզ՝ նամակ ուղարկելով coreiseduclub@gmail.com ին: Խնդրում ենք ներառել Ձեր անունը, Ձեր կազմակերպության անվանումը, կոնտակտային տվյալները, ինչպես նաև Ձեր կայքի «URL»-ը, բոլոր «URL»-ների ցանկը, որոնցից Դուք մտադիր եք հղում կատարել մեր կայքին, և մեր կայքի «URL»-ների ցանկը, որոնց ցանկանում եք հղում կատարել: Անհրաժեշտ է սպասել 2-3 շաբաթ վերջնական պատասխան ստանալու համար: Հաստատված կազմակերպությունները կարող են հղում կատարել մեր կայքին հետևյալ կերպ.

 • օգտագործելով մեր ֆիրմային անվանումը, կամ
 • օգտագործելով «uniform resource locator»-ը, որին հղում է արվում, կամ
 • օգտագործելով մեր կայքի ցանկացած այլ նկարագրություն, որը տվյալ համատեքստում համահունչ է հղում իրականացնող կողմի կոնտեքստի և ձևաչափի հետ։

Ընկերության լոգոյի կամ այլ գեղարվեստական ձևավորման օգտագործումը չի թույլատրվի հղումներ կատարելու համար, ապրանքային նշանի վերաբերյալ լիցենզիայի պայմանագրի բացակայության դեպքում:


5. Այ-ֆրեյմս

Առանց նախնական հաստատման և գրավոր թույլտվության, դուք չեք կարող այնպիսի շրջանակներ ստեղծել մեր վեբ կայքերի շուրջ, որոնք որևէ կերպ փոխում են մեր վեբ կայքի տեսքը:


6. Կոնտենտի համար պատասխանատվությունը

Մենք պատասխանատվություն չենք կրում Ձեր կայքում հայտնված որևէ կոնտենտի համար: Դուք համաձայնում եք պաշտպանել մեր շահերը Ձեր կայքի օգտագործմամբ պայմանավորված ցանկացած պահանջ առաջանալու դեպքում: Ոչ մի Կայքում չպետք է հայտնվի որևէ հղում, որը կարող է մեկնաբանվել որպես զրպարտչական, անպարկեշտ կամ հանցավոր, կամ որը խախտում է կամ խթանում երրորդ անձանց իրավունքների խախտումը:


7. Գաղտնիություն

Խնդրում ենք ծանոթանալ Գաղտնիության քաղաքականությանը։


8. Իրավունքների պահպանումը

Մենք իրավունք ունենք պահանջելու հեռացնել բոլոր հղումները կամ մեր Կայքին արված կոնկրետ հղումը: Դուք համաձայնում եք անմիջապես հեռացնել մեր կայքի բոլոր հղումները՝ ըստ պահանջի: Մենք նաև իրավունք ունենք ցանկացած ժամանակ փոխել սույն դրույթներն ու պայմանները և հղումների վերաբերյալ մեր քաղաքականությունը: Պարբերաբար հղումներ կատարելով մեր կայքին՝ Դուք համաձայնում եք հետևել սույն դրույթներին և պայմաններին:


9. Կայքից հղումները հեռացնելը

Եթե մեր կայքում գտնում եք հղում, որը որևէ կերպ համարում եք վիրավորական, ապա կարող եք ցանկացած պահի կապվել մեզ հետ և հայտնել դրա մասին: Մենք կքննարկենք հղումները հեռացնելու հարցումները, սակայն մենք չունենք նման պարտականություն և պարտավոր չենք Ձեզ ուղղակիորեն պատասխանելու։ Մենք չենք երաշխավորում այս կայքի տեղեկատվության ճշգրտությունը, դրա ամբողջականությունը կամ ճշգրտությունը. մենք նաև չենք երաշխավորում, որ կայքը հասանելի կլինի կամ կայքում առկա նյութերը կթարմացվեն:


10. Պատասխանատվության բացառումը

Կիրառելի օրենսդրության սահմաններում, մենք բացառում ենք մեր կայքին կամ դրա օգտագործմանը վերաբերող բոլոր հավաստումները, երաշխիքները և պայմանները: Այս բացառումից ոչինչ չի կարող.

 • սահմանափակել կամ բացառել Կողմերի պատասխանատվությունը մահվան կամ անձնական վնասվածքի համար,
 • սահմանափակել կամ բացառել Կողմերի պատասխանատվությունը խարդախության կամ խարդախ կերպով մոլորության մեջ գցելու համար,
 • որևէ կերպ սահմանափակել Կողմերի պարտավորություններից որևէ մեկը՝ գործող օրենսդրության համաձայն այդպիսի սահմանափակումն արգելված լինելու պարագայում,
 • բացառել Կողմերի պարտավորություններից որևէ մեկը, որը չի կարող բացառվել գործող օրենսդրությամբ:

Պատասխանատվության սահմանափակումներն ու արգելքները, որոնք ամրագրված են այս բաժնում կարգավորում են պատասխանատվությունից հրաժարվելու շրջանակներում ծագող բոլոր հարաբերությունները, ներառյալ այն պարտավորությունները, որոնք ծագում են պայմանագրերից, վնաս հասցնելու հետևանքով և օրենքով սահմանված պարտավորությունների խախտման հետևանքով: Քանի դեռ կայքում, տեղեկատվությունն ու ծառայությունները տրամադրվում են անվճար, մենք պատասխանատվություն չենք կրում որևէ բնույթի կորստի կամ վնասի համար:


11. Կիրառելի օրենսդրությունը

Սույն դրույթները ու պայմանները և դրանց մեկնաբանությունները ենթակա են կիրառման և մեկնաբանման Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը համապատասխան:

ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

coreis.am կայքի, որը հասանելի է https://coreis.am/ հասցեով, մեր գլխավոր առաջնահերթություններից մեկը մեր այցելուների գաղտնիությունն է: Սույն Գաղտնիության քաղաքականությունը նկարագրում է coreis.am կայքում հավաքագրվող և գրանցվող տեղեկատվության տեսակները և այն, թե ինչպես է տվյալ տեղեկատվությունն օգտագործվում: Եթե Դուք ունեք լրացուցիչ հարցեր կամ ցանկանում եք լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալ մեր Գաղտնիության քաղաքականության վերաբերյալ, խնդրում կարող եք կապ հաստատել մեզ հետ: Սույն Գաղտնիության քաղաքականությունը վերաբերում է միայն մեր առցանց գործունեությանը և վերաբերում է մեր կայքի այցելուներին՝ կապված այն տեղեկատվության հետ, որով նրանք կիսվել և/կամ հավաքագրել են coreis.am կայքում: Սույն քաղաքականությունը չի տարածվում ոչ առցանց եղանակով կամ այս կայքից բացի այլ ուղիներով հավաքված որևէ տեղեկատվության վրա:


1. Համաձայնություն

Օգտվելով մեր կայքից՝ Դուք համաձայնում եք մեր Գաղտնիության քաղաքականությանը և ընդունում եք դրա պայմանները:


2. Մեր կողմից հավաքագրվող տեղեկատվությունը (Անձնական տվյալների հավաքագրման համաձայնություն)
 • Ձեր կողմից տրամադրված տեղեկատվությունը


  Մենք չենք օգտագործում մեր ծառայությունները Ձեր մասին որևէ անձնական տեղեկատվություն հավաքագրելու համար, բացառությամբ այն տեղեկատվության, որը Դուք կամավոր տրամադրում եք տարբեր նպատակներով, ինչպիսիք են Ձեր անունը, ազգանունը, փոստային և էլ. հասցեները, հեռախոսահամարը, Ձեր մասնագիտության մասին տվյալները, ինչպես նաև տեղեկատվություն Ձեր համակարգչային համակարգի մասին: Մեր կայքում գնում կատարելու դեպքում, մենք տեղեկատվություն ենք հավաքում վճարման եղանակի (վարկային կամ դեբետային քարտի համար), գնման գումարի չափի և գնման ամսաթվի մասին՝ Ձեր գնումներին ընթացք տալու նպատակով: Ձեր մասին պահանջվող տեղեկատվությունը Ձեր կողմից չտրամադրվելու դեպքում, մենք չենք հնարավորություն չենք ունենա հաստատելու Ձեր հաշիվը կամ տրամադրելու Ձեզ լիարժեք հասանելիություն մեր ապրանքներին և ծառայություններին, և հնարավոր է ընդհանրապես չմատուցենք որևէ ծառայություն: Ձեր անձնական տվյալները տրամադրելիս Դուք համաձայնում եք տրամադրել հավաստի և ճշգրիտ տեղեկատվություն։ Դուք կարող եք ցանկացած պահի փոփոխել կամ վերանայել Ձեր անձնական տվյալները՝ էլեկտրոնային նամակ ուղարկելով coreiseduclub@gmail.com էլեկտրոնային փոստի հասցեին։
 • Մեր ծառայություններից օգտվելու արդյունքում ստացված տեղեկատվությունը


  Ժամանակ առ ժամանակ մենք նաև հետևում ենք այն էջերի և ֆունկցիաներին, որոնք օգտատերերը մուտք են գործում կամ որոնք դիտում են: Մեր էլեկտրոնային փոստի միջոցով ուղարկվող ծանուցումներն օգտագործում են հատուկ հետևող տեխնոլոգիա, որը մեզ թույլ է տալիս տեսնել, թե քանի տեղեկատվական նամակ է բացվել և այն օգտատերերի էլեկտրոնային փոստի հասցեները, ովքեր բացել են (սեղմել են) ուղարկված նյութը, հոդվածը, գովազդը և այլն։ Մենք օգտագործում ենք այս տեղեկատվությունը ներքին նպատակների համար՝ հաշվարկելու համար այն մարդկանց ընդհանուր թիվը, ովքեր դիտել են ներկայացված տեղեկատվական նամակը կամ որևէ այլ նյութ: Մենք նաև հավաքում ենք սարքի կամ համակարգի վերաբերյալ տեղեկատվություն, ինչպիսիք են սարքակազմի մոդելը, օպերացիոն համակարգը, սարքի իդենտիֆիկատորները և դիտարկչի (բրաուզերի) տեսակը:

3. «Cookie» ֆայլերի օգտագործումը

Մեր վեբ սերվերը կարող է ավտոմատ կերպով փորձել նույնականացնել coreis.am կայքի օգտատիրոջը` օգտագործելով օգտատիրոջ բրաուզերում գտնվող «cookie» ֆայլերը, որի նպատակը կայքին հասանելիության ապահովումն է: Մենք կարող ենք նաև տեղադրել Ձեր համակարգչի վրա «cookie» ֆայլեր, որպեսզի օգտատերերին թույլ տանք պահպանել մուտքի մասին տեղեկությունները, սահմանել անհատականացման տվյալներ և դյուրին դարձնել կայքի օգտագործումը: Միաժամանակ, լրացուցիչ «cookie» ֆայլերի կամ տեխնոլոգիաների օգտագործման միջոցով մենք հնարավորություն ունենք հետևելու օգտատերերին՝ ելնելով նրանց վարքագծային պրոֆիլից և աշխարհագրական դիրքից՝ նրանց հետաքրքրություններին և/կամ կոնկրետ գտնվելու վայրին համապատասխան գովազդ տրամադրելու համար: Մենք կարող ենք առցանց հարցումներ, վիճակախաղեր և մրցույթներ անցկացնել կամ ստեղծել այնպիսի կոնտենտ, որը ձևավորվում է կայքում օգտատերերի գործողությունների համախմբման միջոցով: Այս հարցումները, վիճակախաղերը և մրցույթները բացառապես կամավոր են, և Դուք կարող եք հրաժարվել դրանց մասնակցելուց: Դուք հնարավորություն ունեք ընդունելու կամ մերժելու «cookie» ֆայլերի օգտագործումը: Եթե ցանկանում եք արգելափակել կամ ջնջել նման ֆայլերը, բրաուզերների մեծ մասը տրամադրում է այդպիսի հնարավորություն. այնուամենայնիվ, դրանով պայմանավորված Ձեր մուտքը կամ հասանելիությունը մեր կայք կարող է սահմանափակվել:


4. Մեր կողմից հավաքագրված տեղեկատվության օգտագործումը

Օգտատերերի մասին հավաքագրված տեղեկատվությունը կարող է օգտագործվել մեր, մեր մասնաճյուղերի և մեր գործընկերի կողմից՝ օգտատերերի համար կայքի հնարավորություններին հասնելիություն ապահովելու նպատակով, որպեսզի մենք կարողանանք օգտատերերին տրամադրել իրենց կողմից հայցվող պրոդուկտները և ծառայությունները,նույնականացնել կոնտենտը և գովազդը,մեր ծառայությունների և պրոդուկտների մասին էլ․ փոստի միջոցով ծանուցումներ ուղարկել օգտատերերին, իրականացնել աուդիտ,օգտատերերի վարքագծի վիճակագրական վերլուծություն՝ մեր կայքի տարբեր բաժինների նկատմամբ օգտատերերի հետաքրքրվածությունը պարզելու (օրինակ՝ ապրանքների և ծառայությունների մշակման նպատակով), մեր ծառայությունների մատուցման պայմանների պահպանումը ապահովելու և գովազդատուներին տեղեկատվություն տրամադրելու համար այն մասին, թե քանի օգտատեր է տեսել կամ «սեղմել» նրանց գովազդային պաստառները: Մենք կբացահայտենք կայքի օգտագործման մասին տեղեկատվությունը երրորդ կողմին միայն ընդհանուր տեսքով:


Մեր կողմից հավաքագրվող տեղեկատվության բացահայտումը երրորդ կողմին մեր իսկ կողմից.

Եթե այլ բան նախատեսված չէ, ապա սույն Գաղտնիության քաղաքականությունը վերաբերում է միայն այն տեղեկատվությունը, որը մենք հավաքում ենք անմիջապես Ձեզնից, և չի տարածվում այն հարաբերությունների վրա, թե երրորդ կողմը, ում Դուք բացահայտել (տրամադրել) եք Ձեր մասին տեղեկատվություն, ինչպես կարող է օգտագործել և բացահայտել այդ տեղեկատվությունը: Երրորդ կողմի վարած գաղտնիության քաղաքականությունը մեր կողմից չի վերահսկվում: Ձեր անձնական տվյալները երրորդ անձանց տրամադրելիս Ձեր անձնական տեղեկատվության օգտագործումը և բացահայտումը կարգավորվում է վերջիններիս կողմից վարվող գաղտնիության քաղաքականությամբ։ Եթե Դուք համաձայնել եք տեղեկատվություն ստանալ մեր հովանավորներից, կամ եթե գնում եք երրորդ կողմի տրամադրած կրթական առաջարկները, մենք տրամադրում ենք Ձեր անձնական տվյալները այդ երրորդ կողմին, որպեսզի վերջինս կարողանա տրամադրել Ձեզ պահանջած տեղեկատվությունը և ուղղակիորեն կապ հաստատել Ձեզ հետ: Երրորդ կողմի կողմից տեղեկատվության օգտագործումը կարգավորվում է վերջինիս գաղտնիության քաղաքականությամբ, մենք չենք վերահսկում և պատասխանատվություն չենք կրում նրանց կողմից Ձեր անձնական տվյալների օգտագործման և պաշտպանության համար: Մենք կարող ենք տրամադրել օգտատիրոջ տեղեկատվությունը պետական մարմիններին կամ երրորդ կողմերին (ա) դատական ակտը, կարգադրությունը կամ ծանուցագիրը կատարելու համար, (բ) Ընկերության հետ փոխկապակցված անձանց, կամ (գ) Ընկերության իրավահաջորդներին, որոնք ստեղծվել են Ընկերության կամ վերջինիս հետ փոխկապակցված անձանց ձեռքբերման արդյունքում։


6. Պահպանումը, փոխանցումը և անվտանգությունը

Օգտատիրոջ վերաբերյալ տեղեկատվությունը, որը մենք հավաքագրում և պահպանում ենք, կարող է պահվել ներքոնշյալ սարքերում և անձանց մոտ և, համապատասխանաբար, փոխանցվել նրանց միջև՝ սերվերներում և այլ օբյեկտներում, որոնք պատկանում կամ շահագործվում են Ընկերությանը, նրա մասնաճյուղերին, երրորդ կողմ հանդիսացող նրա ենթակապալառուներին և ծառայություններ մատուցողներին։ Բացի այդ, Օգտատիրոջ վերաբերյալ տեղեկատվությունը կարող է մշակվել Ընկերության անձնակազմի, նրա հետ փոխկապակցված անձանց և այն ենթակապալառուների և ծառայություններ մատուցողների կողմից իրենց համապատասխան գտնվելու վայրերում, ովքեր զբաղվում են (ա) օգտատիրոջ հարցումների կատարմամբ (բ) վճարային գործընթացների իրականացմամբ և (գ) այլ օժանդակ ծառայությունների և գործողությունների իրականացմաբ՝ կապված Ընկերության կայքի շահագործման և կառավարման հետ: ծառայությունների մատուցման պայմանների համաձայն՝ Ընկերությունը, ոլորտի պրակտիկային համահունչ, կգործադրի առևտրային առումով ողջամիտ ջանքեր՝ Օգտատիրոջ վերաբերյալ իր մոտ պահվող տեղեկատվության պաշտպանությունը չարտոնված մուտքից ապահովելու նպատակով, պայմանով, սակայն, որ Ընկերությունը պատասխանատվություն չի կրում երրորդ անձանց կողմից ձեռնարկվող անվտանգության միջոցառումների և ընթացակարգերի համար:


7. Երրորդ կողմ հանդիսացող գործընկերներ և հղումներ դեպի երրորդ կայքեր

Ընկերությունը պատասխանատվություն չի կրում այն կայքերի կոնտենտի կամ գաղտնիության քաղաքականության և գործելաոճի համար, որոնց հղում է կատարում: Այս քաղաքականությունը վերաբերում է բացառապես Ընկերության կողմից հավաքագրված տեղեկատվությանը: Կայք այցելելու ընթացքում Դուք կարող եք ապրանք կամ ծառայություն գնել մեր մատակարար գործընկերներից մեկի միջոցով, որի արտադրանքը կամ ծառայությունը գովազդվում են մեր կայքում: Այդ դեպքում Ձեր վրա կտարածվի երրորդ կողմ հանդիսացող մատակարարի գաղտնիության քաղաքականությունը, եթե այդպիսին առկա է: Ընկերությունը չի կարող որևէ երաշխիք տալ երրորդ կողմի կողմից Ձեր անձնական տվյալների օգտագործման վերաբերյալ:


8. Միջազգային փոխանցում

Սույն կայքը գործում է Հայաստանի Հանրապետությունում: Խնդրում ենք ի նկատի ունենալ, որ ցանկացած տեղեկություն, որը Դուք տրամադրում եք մեզ, փոխանցվում է ՀՀ: Օգտագործելով մեր կայքը, մասնակցելով մեր ծառայություններից որևէ մեկին և/կամ տրամադրելով մեզ Ձեր տվյալները՝ Դուք համաձայնում եք նման փոխանցումներին:


9. Տվյալների կառավարիչը

Սույն Գաղտնիության քաղաքականության շրջանակներում Դուք հանդիսանում եք Ձեր անձնական տվյալների կառավարիչը: «Տվյալների կառավարիչ» հանդիսանում է այն անձը, ով սահմանել է (միայնակ կամ այլոց հետ համատեղ) այն նպատակները, որոնց համար և այն եղանակը, որին համապատասխան մշակվում կամ մշակվելու են Անձնական տվայլները։ Ընկերությունը համարվում է միայն գործում է Ձեր անունից: Մենք կարող ենք օգտվել երրորդ կողմ հանդիսացող ծառայություններ մատուցողների ծառայություններից՝ Ձեր տվյալները ավելի արդյունավետ մշակելու համար:


10. «Log» ֆայլեր

coreis.am կայքը հետևում է «log» ֆայլերի օգտագործման ստանդարտ ընթացակարգին: Այս ֆայլերը գրանցում են այցելուներին, երբ նրանք այցելում են կայքեր: «Log» ֆայլերի կողմից հավաքագրված տեղեկատվությունը ներառում է ինտերնետային արձանագրության (IP) հասցեները, բրաուզերի տեսակը, ինտերնետ ծառայության մատակարարին (ISP), ամսաթիվը և ժամը, ուղղորդման/ելքի էջերը և, հնարավոր է, սեղմումների քանակը: Այս տեղեկատվությունը կապված չէ որևէ տվյալի հետ, որը հնարավոր է նույնականացնել: Այս տեղեկատվության օգտագործման նպատակն է վերլուծել միտումները, կառավարել կայքը, հետևել կայքում օգտվողների տեղաշարժին և հավաքագրել դեմոգրաֆիկ տվյալներ:


11. Գովազդային գործընկերների գաղտնիության քաղաքականությունը

Գովազդային գործընկերներից յուրաքանչյուրի գաղտնիության քաղաքականությանը ծանոթանալու համար կարող եք օգտվել այս ցանկից —————————————— Երրորդ կողմ հանդիսացող գովազդային սերվերները կամ գովազդային ցանցերը օգտագործում են այնպիսի տեխնոլոգիաներ, ինչպիսիք են «cookie» ֆայլերը, «JavaScript»-ը կամ «Web Beacon»-ները, որոնք օգտագործվում են իրենց համապատասխան գովազդներում և coreis.am կայքում հայտնվող հղումներում, որոնք ուղարկվում են անմիջապես օգտվողի բրաուզեր: Դրանով նրանք ավտոմատ կերպով ստանում են Ձեր IP հասցեն: Այս տեխնոլոգիաները օգտագործվում են իրենց գովազդային արշավների արդյունավետությունը գնահատելու և/կամ Ձեր այցելած կայքերում տեսանելի գովազդային կոնտենտն անհատականացնելու համար: Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ coreis.am կայքը չունի հասանելիություն և չի վերահսկում երրորդ կողմ հանդիսացող գովազդատուների կողմից օգտագործվող «cookie» ֆալերը։ Մենք ցանկանում ենք, որպեսզի Դուք տեղեկացված լինեք անձնական տվյալների պաշտպանության ոլորտում Ձեր իրավունքներին, ուստի խնդրում ենք ծանթոանալ «Անձնական տվյալների պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքի 15-17-րդ հոդվածներին։ (https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=132745 )


12. Երեխաների մասին տեղեկատվությունը

Մեր առաջնահերթություններից է նաև համացանցից օգտվելիս երեխաների պաշտպանության ապահովումը։ Մենք խրախուսում ենք, որպեսզի ծնողները և խնամակալները վերահսկեն և ուղղորդեն երեխաների առցանց գործունեությունը: coreis.am կայքը չի հավաքագրում 16 տարեկանից փոքր երեխաներից որևէ անձնական նույնականացնող տվյալ: Եթե կարծում եք, որ Ձեր երեխան տրամադրել է նման տեղեկատվություն մեր կայքում, մենք խրախուսում ենք Ձեզ անհապաղ կապ հաստատել մեզ հետ, և մենք անհապաղ կհեռացնենք նման տվյալները։


ՎՃԱՐՈՒՄ ԵՒ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Սույն դրույթների և պայմանների ընդունմամբ Դուք համաձայնում եք վճարել վեբինարների տրամադրման ծառայությունների համար՝ coreis.am կայքում նշված արժեքով: Մեր կողմից ծառայությունները մատուցվում են միայն կանխավճարային հիմունքներով և մենք իրավունք ունենք հրաժարվել ծառայություն մատուցելուց՝ նշելով մերժման պատճառը: Մենք կարող ենք փոխել մատուցվող ծառայությունների արժեքը կամ դրանց բովանդակությունը՝ 3 օր առաջ ծանուցելով Ձեզ էլեկտրոնային փոստով: Մեր կողմից որևէ ինքնաշխատ վճարում չի գանձվում: Դուք վճարում եք միայն Ձեր ցանկությամբ: Ի՞նչ կլինի, եթե չկարողանաք մուտք գործել նախապես ամրագրված և վճարված դասընթացին. Ոչ մի խնդիր։ Մենք սիրով կվերադարձնենք Ձեր գումարը նախատեսված ամսաթվից 3 օր առաջ դիմելու դեպքում: Եթե Ձեզ անհրաժեշտ է չեղարկել մասնակցությունը դասընթացի մեկնարկից առաջ երեք օրվա ընթացքում, մի անհանգստացեք, Ձեր ուսման վարձը կարող է կիրառվել մեկ այլ ամսաթվին կայանալիք դասընթացի համար: Պարզապես գրեք coreiseduclub@gmail.com հասցեին, և մենք կօգնենք Ձեզ կարգավորել բոլոր խնդիրները:՝