Հոդվածներ

Էրոզիայի ծանր դեպքի ամբողջական ատամնաշարի ադhեզիվ վերականգնում V-աձև վինիրներով

Սույն զեկույցում ներկայացվում է բոլոր ատամների շրջանում դիտվող խիստ էրոզիայի կլինիկական մի դեպք, որը վերականգնվել է օրթոպեդիկ եղանակով՝ հյուսվածքների նվազագույն հեռացմամբ, պահպանելով բուժման սկզբում վիտալ բոլոր ատամների կենսունակությունը և ապահովելով երկարատև էսթետիկ և ֆունկցիոնալ արդյունքներ 3 տարի օգտագործելուց հետո:
23 October 2022

Ներարկվող հոսող կոմպոզիտով էսթետիկ ռեստավրացիաոն մեթոդ

Նկարագրել ատամի անկանոն անատոմիայով պայմանավորված էսթետիկ խնդիրների ժամանակ ներարկային ռեստավրացիոն մեթոդի կիրառումը հոսող կոմպոզիտներով․ ինչպես նաև 1 տարի անց վերջնական հղկումն և փայլեցումը՝ վերջինիս գոնափոխության պատճառով
02 February 2023

Կանխատեսելի անհապաղ իմպլանտացիա եւ ռեստավրացիա էսթետիկ գոտիում

Հոդվածում մանրամասն նկարագրված է էսթետիկ գոտիում անհապաղ իմպլանտացիայի եւ ռեստավրացիայի քայլ առ քայլ ուղեցույցը։ Ատամը հեռացնելուց անմիջապես հետո ատամնաբնում անհապաղ իմպլանտացիան եւ ռեստավրացիան լայն տարածում են գտել՝ ցուցաբերելով բարեհաջող ելքի երկարատեւ ցուցանիշներ, որոնք համեմատելի են հետաձգված իմպլանտացիայի տրադիցիոն ուղեցույցների հետ։
23 October 2022